Sự xuất hiện trở lại của Xuân Mai Corp trên thị trường chứng khoán nhà đất

Dự án thiết kế căn hộ của Xuân Mai Corp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp) sẽ trở lại thị trường chứng khoán sau khi bị loại bỏ vào năm 2013.

Xuân Mai Corp sẽ tái xuất gần 55 triệu cổ phiếu trên thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) dưới mã XMC, theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Vào tháng 11 năm 2013, công ty đã hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bắt tay vào tổ chức kinh doanh.

Kể từ khi hủy niêm yết, công ty đã thực hiện một số thay đổi đối với ban giám đốc và báo cáo thu nhập.

Trong quý đầu tiên của năm 2018, Xuân Mai Corp đã báo cáo khoản lỗ ròng 23 tỷ đồng (987.000 USD). Nhưng trong nửa đầu năm 2018, công ty đã kiếm được 24 tỷ đồng tiền lãi sau thuế, tăng 72% so với cùng kỳ với các bộ phận bất động sản và xây dựng tạo ra những cải tiến lớn.

Công ty cũng đã phát hành 10 triệu cổ phiếu trị giá 100 tỷ đồng cho các cổ đông vào đầu tháng 1 năm 2018 để tăng vốn điều lệ lên 550 tỷ đồng.

Theo công bố thông tin, Xuân Mai Corp ghi nhận doanh thu thuần tăng 21,5% so với cùng kỳ lên 2,85 nghìn tỷ đồng vào năm ngoái.

Doanh thu thuần từ kinh doanh bất động sản đạt 1,33 nghìn tỷ đồng và chiếm 46,5% tổng doanh thu.

Sản xuất công nghiệp và xây dựng chiếm 1,39 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần, khoảng 48,9% trong tổng số.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty đạt 98,3 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với năm 2017.

Năm 2018, tổng tài sản của công ty tăng thêm 650 tỷ đồng, đạt 4,38 nghìn tỷ đồng. Các khoản phải trả của công ty đã tăng gần 10 tỷ đồng lên tới 1,6,6 nghìn tỷ đồng, bao gồm 894 tỷ đồng cho vay ngắn hạn và 1,13 nghìn tỷ đồng cho các khoản vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của công ty là 70 tỷ đồng vào cuối năm 2018. Công ty cũng báo cáo họ có 118 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xuân Mai Corp có năm cổ đông lớn, bao gồm bốn cá nhân và một nhà đầu tư tổ chức – Khải Hưng Co Ltd.

Khải Hưng Co Ltd sở hữu 24,67% công ty nhưng cổ đông lớn nhất là Đinh Thị Thanh Hà với 25,2% cổ phần.

Viết một bình luận