Quy định

Để website thư viện được hoạt động ổn định, chúng tôi tuân thủ các quy định và nguyên tắc của cộng đồng cùng các chế tài pháp lý.

Pháp luật

– Tuân thủ mọi quy định pháp lý của Việt Nam.

– Kiểm duyệt nội dung kỹ lưỡng và chỉ đề cập đến các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

– Chỉ hợp tác với các tổ chức, cá nhân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy tắc cộng đồng

– Không thảo luận các vấn đề về chính trị, xã hội mà chỉ đề cập đến các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành nghề.

– Không bôi nhọ, nói xấu thành viên, tổ chức khác trong mục bình luận.

– Không giới thiệu, quảng cáo nếu chưa được sự đồng ý từ admin của thư viện nhà đẹp.

– Không spam đăng bình luận vô tội vạ.

– Mọi tham khảo, phán xét, góp ý cần dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Quy tắc sử dụng

– Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi hành động của quý độc giả khi tự ý lấy tư liệu trên website để đem đi thử nghiệm.

– Không copy nội dung trên website mà chưa được sự đồng ý từ phía chúng tôi.

– Khi gặp các vấn đề trục trặc đến nhà cửa cần tìm các kiến trúc sư để tư vấn, tránh tự khắc phục sự cố.